Praktijk Heilzaam*Liesbeth Meijer
De vijf natuurgerichte principes

Ik werk volgens de vijf natuurgerichte principes: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche. Deze principes zijn met elkaar verbonden. Als één van deze gebieden niet goed functioneert, kan ons lichaam en onze geest uit balans raken. Hierdoor kunnen klachten ontstaan.

Bij elk principe wordt vermeld welke behandelvormen toegepast kunnen worden om balans op dat gebied te bewerkstelligen.

1. Energie
Alles bestaat uit energie. Ons lichaam dus ook! Elk systeem, elk orgaan, elke emotie en elke gedachte heeft zijn eigen energie. We hebben een bepaalde hoeveelheid energie én de beweging van de energie nodig om te blijven bestaan. Wanneer er een tekort aan energie is in je lichaam of een deel ervan kan je lichaam niet optimaal functioneren. Het zenuwstelsel ontvangt te weinig informatie en organen kunnen hun werk niet meer doen. Hierdoor kunnen lichamelijke en/of emotionele problemen ontstaan.

Het is wezenlijk dat er voldoende energie in het lichaam is en deze goed kan doorstromen.

Behandelvormen: Acupressuur-Shiatsu,  Massage,.


2. Prikkeloverdracht

Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk in ons lichaam. Het vervoert de opdrachten als prikkels vanuit de hersenen naar de rest van het lichaam. De communicatie via ons zenuwstelsel kan negatief beïnvloed worden. De prikkel komt dan niet aan bij het ontvangende deel van het lichaam en de opdracht kan niet worden uitgevoerd. Dit kan vergeleken worden met een telefoonlijn. Wanneer er ruis in de lijn zit, wordt de communicatie bemoeilijkt.

Het opsporen van de blokkade (ruis) is van belang voor de communicatie en het herstellende vermogen van het lichaam.

Behandelvormen:  Voetreflex, Acupressuur, Nei

3. Drainage


Ons lichaam en onze geest worden belast met gifstoffen. Hierbij kan je denken aan straling, gassen, bepaalde soorten voeding en stress. In de maatschappij zoals deze nu is komen we hier dagelijks mee in aanraking. Wanneer het lichaam niet meer in staat is deze gifstoffen af te voeren heeft dit een nadelige invloed op het hele systeem.

Behandelvormen: Ayurvedische- Massage, Lymfdrainage, Dorn, Craniosacraal

4. Voeding


Het is voor het lichaam belangrijk te worden gevoed met datgene wat het nodig heeft om goed te functioneren. Wat voor de ene persoon “goed” is, hoeft voor de ander niet zo te zijn. Elk lichaam heeft iets anders nodig. Wanneer het lichaam voeding krijgt die het niet verwerken kan, kan dit tot klachten leiden.

Behandelvormen: Nei, bewustwordingsgesprekken en aan de hand van de biotensor kijken welke voedingsmiddelen niet verdragen worden.

5. De psyche


Een mens bestaat uit meerdere 'componenten', nl. de fysieks, emotionele, mentale en energetische component. Deze zijn alle met elkaar verbonden en in het positieve geval werken deze met elkaar samen. Echter dit blijkt niet altijd het geval te zijn. Daarvoor is het van groot belang om naast de lichamelijke gesteldheid aandacht te hebben voor emoties en gedragspatronen.

Door bewustwording van (belemmerende) factoren en patronen kan hierin een verandering plaatsvinden. Het helpt op de weg naar herstel en kan klachten in de toekomst voorkomen.

Behandelvormen: Ontspanningsmassage, Dorn-Breussmassage, Neuro-emotionele-integratie (Nei), Craniosacraal.: